• อายุตั้งแต่ 25 - 37 ปีขึ้นไป ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
 • โน้มน้าวจิตใจผู้เรียนได้ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1 – 2 years experience in retail store management
 • Interested in Fashion and eager to learn

22-Mar-17

 

Applied
 • Conduct & Design the learning content
 • Create the standardized supporting material&media
 • Design, Develop and Update learning solutions

22-Mar-17

 

Applied
 • Mor 6 or 3 years technical college
 • Completed military service
 • Ability to operate crane

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
 • ติดตามผลกาประเมินกาฝึกอบรม

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.