• อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Excel

3 hours ago

 

Applied
  • HR-Recruitment & Training
  • Design and implement overall recruiting strategy
  • Source and attract candidates

28-Mar-17

 

Applied
  • ใบขับขี่ประเภท 2 อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ปวช.- ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • ฝึกอบรมพนักงานขับรถประจำทาง

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.