• มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai or Foreign nationality
 • Male / female , Age 30 – 40
 • 2- 3 years min experience in 4 star hotel

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai national residing in the Chiangmai/Lamphun
 • Has excellent oral and written English language
 • Respond very well to your positive mindset

01-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female Bachelor Degree in HR or related fie
 • 5 Years or more experience with a thorough knowled
 • Strong leadership qualities, communication

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

29-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษ
 • ประสบการณ์งานสรรหาและฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years working experience in HRM or management
 • Strategic Thinking&Result driven&can do attitude
 • High growth & opportunity, Work closely with CEO

23-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.