• มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
  • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Excel

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.