• -อายุ 35-45 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์สายตรง 5 ปี
  • -มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
  • -มีความรับผิดชอบสูงมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็นผู้นำ

24-Feb-17

 

Applied
  • Nationality of Indian, Philippines, Singapore.
  • 3 - 5 years experienced in HR function.
  • Work on Organizational Development.

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.