• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม MS พื้นฐานได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.