• สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
  • Nationality of Indian, Philippines, Singapore.
  • 3 - 5 years experienced in HR function.
  • Work on Organizational Development.

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.