• อายุ 25-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
  • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

24-May-17

 

Applied
  • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.