• มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
  • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
  • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Female only, aged 35 – 40 years old.
  • At least 3 years at the management level.
  • Good command of English.

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
  • งานสรรหา-คัดเลือก บุคลากร

27-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.