• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in long history Japanese
 • Opportunity to utilize your HR skill
 • Opportunity to work in company which have a good

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Acting as principal manager for all Human Relation
 • 10 years of working experience in HROD, HRD, HRM
 • Excellent command of English

25-Mar-17

Above THB120k /month

Applied
 • Possess Passion for luxury
 • Bilingual of English and Thai
 • Excellence in communication skill

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Exp. 5 years HRM,HRD
 • Thai company, Ramintra road
 • Apply inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Mar-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Be responsible for the strategic management
 • Solid experience of HR transformation
 • Competency Framework

24-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for obtaining visas
 • May also work with relocation firms,
 • Chance to work with Automotive companies

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in training
 • Experienced with ISO system
 • knowledge of HRM/HRD and Thai labor law

24-Mar-17

 

Applied
 • HR Generalist; recruitment, C&B, L&OD
 • MNC and FMCG experience is preferrable
 • Fluent English, good interpersonal skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Proven record in HR as Regional role
 • Fluent in Japanese and English
 • Familiar with Japanese company

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • HR degree with experience in trainings
 • Dynamics and strong presentation skills
 • Manufacturing background

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • 10 years of relevant experience
 • Develop and drive a Leadership development agenda
 • Develop and drive a talent management program

24-Mar-17

 

Applied
 • Recruitment, sourcing, New graduate
 • Business Development, tele sales
 • negotiations

24-Mar-17

 

Applied
 • Group's talent management strategy
 • Fantree Academy
 • Design the content and learning experience

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years proven HR experience from multi-national
 • Strong communication and excellent leadership
 • Dynamic, hard-working, and self-motivated

24-Mar-17

 

Applied
 • Master's Degree in Psychology, Political Science
 • 8-10 years in rewards management
 • Business Acumen

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Consulting in Talent Management & Reward
 • Six to ten years experience
 • Passionate in HR

24-Mar-17

 

Applied
 • Initiative in term of analytics,technical thinking
 • Like to think and solve problems
 • Positive thinking, result oriented

24-Mar-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • interviewing and selecting candidates
 • co-ordinate internal/external recruitment campaign
 • knowledge in Competency and KPI, Good English

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Human Resource Management
 • Maintains training attendance records
 • Good command in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Bachelor Degree in HR, political
 • Generalist HR management

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • 5-8 years’ experience in HRBP
 • Degree in Human Resources/Organization Development
 • three years’ experience in a managerial capacity

23-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ชอบนำเสนอและโต้ตอบกับผู้คน
 • ได้เพิ่มพูนความรู้จากการพบปะลูกค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality with Bachelor’s degree
 • Hands on experience in recruitment
 • Strong knowledge in market intelligence

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai National Only
 • Has experience in hotel & hospitality
 • Well organized and autonomous

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource policies for the establishment
 • Facilitates management training programs
 • Has experience in hotel & hospitality

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • HROD/Organization Development/Talent Management
 • HR Consultant are welcome
 • Strong leadership

23-Mar-17

 

Applied
 • Talent Management strategy
 • Fluent English
 • Leadership program

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan and develop comprehensive training
 • Strong presentation skills
 • Coordinate with clients to define training program

23-Mar-17

 

Applied
 • Leadership program
 • Talent Management
 • Design and develop road map for training

23-Mar-17

 

Applied
 • Center of Expertise
 • Regional HR
 • Human Resource Project

23-Mar-17

 

Applied
 • HR Information System
 • SAP
 • HR System

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of human resources Operations
 • Available to interact with employees of all level
 • Good conflict and time management skills.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • งานนอกสถานที่
 • ชอบงานการขายและการตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

22-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • 2+ years of experience in HR and Talent Management
 • Excellent communications, facilitation skills
 • and strong leadership are required

22-Mar-17

 

Applied
 • Employee Relations officer
 • Employee Communication officer
 • Employee Relations & Communication officer

22-Mar-17

 

Applied
 • ป.ตรี
 • อายุ 30-45 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource Management
 • Good command of English
 • Able to use business Plus program is preferred

22-Mar-17

 

Applied
 • HR Management, HR, HRD, Political Science, HR Ops
 • Human Resource Officer / Senior Human Resource
 • Result-oriented, people-focused, proactive,

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree
 • Computer software skill

21-Mar-17

 

Applied
 • Master's Degree in Psychology, HR, OD, MBA
 • 15 years of experience in organization design
 • Consumer banking is a plus

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in training costemics, skin care
 • Great personalities and dynamics
 • can work with international cultures

21-Mar-17

 

Applied
 • Training
 • Very good English
 • HR Business partner

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Career Opportunity
 • Leadership
 • Global FMCG

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.