• มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
  • งานสรรหา-คัดเลือก บุคลากร

07-Dec-16

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์งานสรรหาและฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี
  • ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
  • Handle all recruitment process since sourcing
  • Update organization chart for further use
  • Report, analyze, and prepare manpower planning

21-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.