• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being able to travel frequently in Thailand.
 • Knowledge of Thailand’s health programs.
 • Significant experience training and leading a team

22 hours ago

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดการรับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากร
 • กระตุ้นและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของพนักงาน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in designing training courses
 • Implement HRD program
 • Strong communication skill

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in HRD strategy is advantage
 • 3 years of experience in training or HRD
 • Degree in education, human resource development

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age below 35 years old (Thai Nationality only)
 • degree in Fine Arts , Applied Arts , Creative
 • 5 Years of work Experience in Art or Education

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English
 • Test Score ; TOEIC >900 // IELTS > 7 // TOEFL >95
 • Detail- Oriented with high commitment

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Admin, Engineer
 • Strong in Project Management
 • Good in working

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRD/HROD experience
 • Excellent English Communication skill
 • Enthusiastic person

22 hours ago

 

Applied
 • Multinational company
 • Top management in Thailand
 • Career advancement opportunities

22 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Design and implement Strategy and Organization
 • Transformation Structure
 • Organization and Development

22 hours ago

 

Applied
 • Strong analytical skills
 • Excellent level of English proficiency
 • Establish hr strategy

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Presentation skills (active and convincing)
 • Aftersales or soft skill Trainer in automobile
 • Good command in English

22 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 years of experience in a training environment
 • Effective interpersonal communications skills
 • Host and coordinate training administration

21-Oct-16

 

Applied
 • Develop training and Development Programs
 • 3-5 years in Training and Development & Analysing
 • Execute competency evaluation & Development plan

21-Oct-16

THB30k - 45k /month

Applied
 • นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงานว่าง
 • สัมภาษณ์เบื้องต้นส่งสัมภาษ์กับหัวหน้าแผนก
 • ทำสัญญาว่าจ้าง , อบรม , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • IDP Plan, tracking, assessment, and follow-up
 • Service/Selling Techniques specific training
 • Intensive in-store coaching

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage HR administrative functions
 • An experiences in HR operations/Generalist
 • Good command of English

21-Oct-16

THB70k - 90k /month

Applied
 • Organizational Design and Change Management
 • Talent & Succession Planning
 • Performance Management

21-Oct-16

 

Applied
 • Office Management & Administration, Provident Fund
 • Compensation & Benefits, Training, Recruitment
 • Good English Communication skill, Leadership skill

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • High or Secondary School
 • 5 years applicable experience
 • Extensive use of telephone and face-to-face intera

21-Oct-16

 

Applied
 • Experience 5 years +
 • Bachelor Degree of B.A. with any related fields
 • Very good both verbal & written English

21-Oct-16

 

Applied
 • 3 years working in Life Insurance or Banking
 • BA Degree in related fields
 • Pro-Active, Can Do, Open Minded, Good Listener

21-Oct-16

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female
 • 3 years working in Life Insurance or Banking
 • Experience in Develop &Review and Update HR Policy

21-Oct-16

 

Applied
 • Deep knowledge of talent management strategy
 • Good analytical skills business wise
 • At least 15 years of experience

21-Oct-16

 

Applied
 • Age between 40-50, male or female
 • Able to communicate or report in English
 • Have good service minded and eager to assist other

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประสานงาน สรรหา ดำเนินการ
 • เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของบริษัท
 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 25-35 years old
 • 3-5 yrs exp. in HR, employee relation, Com & Ben
 • Good command in English or Japanese is prefer

20-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • functions of Human Resources / Payroll- outsoucing
 • Recruitment, C&B, Benefit & Welfare, Training
 • Mature, proactive, Responsibility, Service minded

20-Oct-16

 

Applied
 • Strategy OD experience
 • HR experience in a large-sized enterpirse
 • Knowledge of HRM/HRD in all areas

20-Oct-16

 

Applied
 • Corporate Academy
 • Learning and development
 • Human Resource

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • to be part of leading Japanese corporation
 • to work in an open environment
 • Encouraging fresh ideas

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆในการตรวจสอบประวัติ

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in HR, Science or other related
 • 5-7 years’ experience in HR with MNC in Generalist
 • Knowledge of manufacturing firms

20-Oct-16

 

Applied
 • Work with high stability global scale organization
 • Work with one of the leading logistics companies
 • Work in Assistant Manager Level

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master Degree in Human Resource.
 • At least 7 year experience in Human Resource.
 • Good command of English.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good English, able to work in multi-task
 • at least 1 year experience as HR and GA officer
 • Female with age between 24-40 years.

20-Oct-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Create training passport for each job roles
 • Collaborate with Regional L&D team
 • Take part as key contributor in HR Transformation

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong in HR pratices and HR functions
 • experienced in re organizing HR departments
 • Dynamics, comfortable with Western style

20-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources or equivalent experience
 • Minimum 5 years experience as a HR generalist
 • Minimum 3 years in capacity of a managerial role

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • Ensure and develop Compensation and Benefits.
 • Ensure that Salary Structure and C&B polices.
 • Knowledge and other HR tools / systems.

19-Oct-16

 

Applied
 • Ensure and develop Compensation and Benefits.
 • Ensure that Salary Structure and C&B polices.
 • Knowledge and other HR tools / systems.

19-Oct-16

 

Applied
 • Organization Development
 • Strategic Human Resource Management
 • Functional Competency Development

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.