• มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
  • งานสรรหา-คัดเลือก บุคลากร

12 hours ago

 

Applied
  • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
  • งานด้านฝึกอบรม
  • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

17-Feb-17

 

Applied
  • HRD
  • Training
  • Development

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.