• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General Administration
 • Inventory Control and Purchasing
 • Visa Processing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • bachelor degree in Business Management
 • 8 years relevant experience
 • Knowledge and experience with of talent managemeny

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Human Resources or related
 • 5 years experience in the learning and development
 • Good interpersonal, problem solving

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5years of experience in organizational development
 • Thai nationality, aged between 32 - 36 years old
 • Service minded and results oriented

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • HR business partner
 • HR Management
 • HR Generalist

17 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Social Science
 • five years’ experience in Project Management
 • Human Resources Development

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Human Resources Management.
 • Knowledge of Human Resources Information Systems.
 • Strong communication and interpersonal skills.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment
 • Training for Sales Team
 • Good command in English

04-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, more than 40 years old.
 • More than 10 year experience in OD, HRD and HRM
 • Have experience in working with Japanese company.

02-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • Experience in Human Resources related fields
 • Proficiency in English and computer literate

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆในการตรวจสอบประวัติ

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Knowledge in Thai labor laws and Taxations
 • Experience in Human Resources functions

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Looking for a super organised individual
 • Must have excellent English & Thai skills
 • Local candidates only

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, and appraisal

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of team management and HRM/HRD
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Thai nationality, 38-50 years old

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 45 years old
 • Experience in HR Generalist role
 • Strong background in Change Management

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 35 years
 • University degree in HR Professional
 • Experience in logistics or e-Commerce business

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age 38-45 Years Old
 • 10 years plus of relevant experience
 • Good in spoken and written English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 1 – 3 years of experience in knowledge management
 • Excellent at possessing factual and theoretical
 • Excellent at finding and accessing information

02-Dec-16

 

Applied
 • Internal Communication
 • Staff Engagement
 • Banking experience

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in HRD strategy is advantage
 • 3 years of experience in training or HRD
 • Degree in education, human resource development

02-Dec-16

 

Applied
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงาน HR ไม่น้อยกว่า 5 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้าน บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • Project Management, HRD, HRM อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี

02-Dec-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business Admin, Engineer
 • Strong in Project Management
 • Good in working

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in any fields
 • Thai national, aged of over 35 years
 • Strong leadership skill, negotiation

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English
 • Test Score ; TOEIC >900 // IELTS > 7 // TOEFL >95
 • Detail- Oriented with high commitment

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age below 35 years old (Thai Nationality only)
 • degree in Fine Arts , Applied Arts , Creative
 • 5 Years of work Experience in Art or Education

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Affairs, Administration
 • Facilities Management, Office management
 • Good Command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment function
 • HR Training
 • Retail industry

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงานว่าง
 • สัมภาษณ์เบื้องต้นส่งสัมภาษ์กับหัวหน้าแผนก
 • ทำสัญญาว่าจ้าง , อบรม , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • 8 years’ experiences in overall HR
 • Knowledge background of labor law, HR policies

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of experiences in HR&Admin
 • Experience in newly set-up business
 • Fluent English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Have very good project management
 • Have strong HR knowledge on talent management
 • Good communication & interpersonal skills

01-Dec-16

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5-7 years of experience in IT or related
 • Strong Leadership skill, Interpersonal skill
 • Ability to develop strong working relationships

01-Dec-16

 

Applied
 • Program members to gain hands-on experience
 • Develop strong relationships with key business
 • Support and drive Activity Based Workplace

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to explore managerial level in O&G
 • Require at least 15 years in all HR Functions
 • Excellent in English communication skills

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • 5 years of experience in training and development
 • Good command of English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Training & Talent Development
 • Bangkok
 • Manufacturing

01-Dec-16

 

Applied
 • HR Manager (HRD, HRM, Recruitment, Comp & Benefit)
 • Experience in Recruitment agencies in the past
 • Media and Construction Industry

01-Dec-16

 

Applied
 • Excellent English communicator
 • Exp. in regional corporate HR role
 • Smart and has general HR experience

01-Dec-16

Above THB160k /month

Applied
 • Knowledge and Experience in Talent Management
 • 7-10 yrs experience in Human Resources Development
 • Degree in HRD or any related field

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Learning and Development
 • 7 years experience in HRM and HRD
 • Good Command in English

01-Dec-16

 

Applied
 • Master's degree in HR
 • L&D, Training, OD experiences
 • HR Projects Management expereinces

01-Dec-16

 

Applied
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา
 • ประสานงานกับวิทยากรภายใน / ภายนอก
 • จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งที่จำเป็น

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.