• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธิ์ดี

2 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years’ experience with full life-cycle recruit
 • Solid experience with talent management/develop
 • Knowledge of local legislation regarding recruit

5 hours ago

 

Applied
 • Great Jog Opportunties
 • Global Tech Brand
 • Travel Network

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • นัดหมายบุคคลากรเข้าสัมภาษณ์
 • ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานสาขา การลงทุน
 • บุคลิกดี มีทักษะในการสือสารที่ดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years’ experience in Training/Leadership
 • Deliver leadership development approaches
 • Willing to travel

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Human Resources Management.
 • Able to work under pressure and dead line.
 • Recruitment

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged not over 45 years old.
 • Degree / Master degree in HRM
 • Min 8 years' relevant HR experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Academy
 • Learning and development
 • Human Resource

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Information System
 • SAP
 • HR System

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Training & Evaluation.
 • Have knowledge of Real Estate.
 • Good command of spoken and written English.

20-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 2 years of experience in HR
 • Good communication and writing skills in English
 • Maintain HR records, such as probation, promotion

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, Age around 38-45 years old
 • Min. 10 years exp. in overall of HR functions
 • Good command in English, Japanese is adv.

20-Jan-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Experience in HR Training field
 • Good communication, human relation skills.
 • Proficiency in Microsoft Office.

20-Jan-17

 

Applied
 • HR Manager
 • Human Resource Manager
 • Human Resource Development

20-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Insurance
 • Recruitment, Employee relations programs
 • Training Programs

20-Jan-17

 

Applied
 • นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงานว่าง
 • สัมภาษณ์เบื้องต้นส่งสัมภาษ์กับหัวหน้าแผนก
 • ทำสัญญาว่าจ้าง , อบรม , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experience from Recruitment Agency
 • Excellent communication and presentation skills
 • Fluent English

20-Jan-17

 

Applied
 • Implementation HR Strategy
 • Employee relations
 • HR Development

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Partner
 • HR Partnership
 • Human Resource

19-Jan-17

 

Applied
 • Business Partner
 • HR Partnership
 • Human Resource

19-Jan-17

 

Applied
 • HRD implementation
 • Engagement Survey
 • Career development

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Functional & Generic Training & Development
 • needs analysis
 • project management

19-Jan-17

 

Applied
 • Information Technology
 • Mobile application
 • training and teaching

19-Jan-17

 

Applied
 • 7 years of experience in dynamic HR functions
 • Good knowledge of labor law
 • Good English communication skills

19-Jan-17

 

Applied
 • Planning & Budgeting for SHOW DC Development
 • Design and Develop Career Development program
 • Setting Training Need Survey / Training Schedule

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years+ of HR Management experience
 • Experience of managing all the main HR functions
 • Combing strategic and operational management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, age not over 30 years
 • degree in business administration, economics
 • 4 years experiences in human resource development

19-Jan-17

 

Applied
 • Sound knowledge of HRM/HRD and Thai labor law
 • Prepare Annual Training and Development Plan
 • Evaluate and analyze training feedback

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in labor law
 • manufacturing background
 • can work in Saraburi

19-Jan-17

 

Applied
 • Knowledge of Thai labour law
 • Excellent command of English skill
 • Computer literacy : MS Office and Outlook

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานบุคคลด้าน HRD, HRM
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • บริหารงานบุคคลในองค์กร สรรหา อบรม และพัฒนาบุคลากร

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged between 23–28 years old.
 • At least 1 years of experience
 • Service-minded and results oriented.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Oversee HR function such as compensation & benefit
 • employee relations, training & development,
 • Bachelor’s degree or higher in HRM , HRD

19-Jan-17

 

Applied
 • Strong in recruitment and selection
 • Having HR expereince in retail industry
 • Excellent English communication

19-Jan-17

 

Applied
 • Education –a minimum of Diploma is preferred
 • 2 years of training experience
 • Thai nationality

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5-7 years of experience in IT or related
 • Strong Leadership skill, Interpersonal skill
 • Ability to develop strong working relationships

19-Jan-17

 

Applied
 • bachelor degree in Business Management
 • 8 years relevant experience
 • Knowledge and experience with of talent managemeny

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • HRIS - Workday - Oracle
 • Experince minimum 7 years in Bank, Insurance, ITC
 • Lead project HRIS

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years with Refining Background
 • Good exp.in Oil & Gas, Good skills on system
 • Knowledge of WebCAT/GMT programs is advantaged

18-Jan-17

 

Applied
 • At least 5 years of experiences in HR Strategy
 • Good Personality, excellent presentation skill
 • Initiative in strategic management, hands-on

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • 5 years of experience in training
 • Experienced with ISO system
 • knowledge of HRM/HRD and Thai labor law

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.