• ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ทางด้าน KPls,ISOและ5ส

2 hours ago

 

Applied
 • 4-7 years in HR Operational tasks from MNC.
 • Skills in ER, Training, Administration support.
 • Good English skills, hands-on and independantly.

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี Bachelor's Degree
 • บันทึกประวัติฝึกอบรมของพนักงาน
 • สรุปสท. 2 ประจำปี ส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

29-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อย งานดูแลพนักงานในบริษัท
 • ร่วมจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งภายใน และออกพื้นที่

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบป.ตรี สาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree in HR, HR Development
 • Minimum 5 years’ experience in various HR fields
 • Good command of English

28-Apr-17

 

Applied
 • Good command of Spoken and Written English.
 • Manage and organize training programs
 • Able to work in Chonburi (Amata Nakorn I.E.)

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • enthusiastic, eager to learn
 • high responsible, having logical mindset
 • prioritize work, fast learner

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Manager
 • Recruitment
 • Develop,training

28-Apr-17

 

Applied
 • Master’s or Bachelor Degree in Human Resources
 • At least 5 years experience in HRD and background
 • Experiences in Talent Management and Development

28-Apr-17

 

Applied
 • Human Resources Manager
 • HR Manager
 • HR

28-Apr-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Labour Laws knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานด้านการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง
 • ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
 • ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

28-Apr-17

 

Applied
 • ทำงานด้านงานบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครงาน
 • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี

28-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Law
 • Male / Female, age over 40 years old
 • 8 years experience in an HR function

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing implementation of compensation & benefits
 • Managing changes, providing support & implemention
 • Monitoring changes to staff movements and rewards

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ ด้านปฐมวัย
 • รักเด็ก รักวิชาชีพครู
 • ดูแลและทำการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้ชนิดต่าง ๆ

27-Apr-17

 

Applied
 • Aged 35 years up, Thai nationality.
 • 5 years, Experience in Business Planning, HR
 • Good communication in English

27-Apr-17

 

Applied
 • Good command of Spoken and Written English.
 • Handle all aspects of HR services
 • Able to work in Chonburi (Amata Nakorn I.E.)

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in any Human Resources, Psychology
 • 5 - 7 years’ experience in a senior professional
 • Understanding of Thai Labour Laws

26-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of experience in training and development
 • Experienced with ISO 9001 and/or ISO 14001 system
 • Able to work 5.5 days per week at Chonburi

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Plant HR Manager
 • Manufacturing
 • Rayong

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Must work Monday to Saturday
 • ISO 9001 and ISO 14001 knowledge is required.
 • Must be able to speak and write in English

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

25-Apr-17

 

Applied
 • Basic Salary THB 25,000 – 30,000
 • Working Location: Rayong 1, Sattahip 1
 • HR Full spectrum

25-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of experience in HR management
 • Knowledge of HRM, HRD, Labour Law and ISO/TS16949
 • Strong facilitation and people-management skills

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in related field
 • 5 years of relevant experience in the HR domain
 • Have "Broaden perspective" with global mindset

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female aged between 28-35 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resource
 • 5 years’ experience working in Compensation & Bene

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Over 5 years in a wide range of human resources
 • Accurate communication, good personality
 • Mature, reliable personality and appears

24-Apr-17

 

Applied
 • งานด้านอัตรากำลัง ทบทวนโครงสร้างอัตรากำลัง
 • งานพัฒนาพนักงาน ตรวจสอบ
 • มีความเป็นผู้นำ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resoure Officer
 • Recruitment
 • Training

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in HRM or any fields
 • Experience in TPM: ET Pillar is a must
 • Good communication in English

24-Apr-17

 

Applied
 • Being responsible for integrating Global Talent
 • Supporting the management of the talent pipeline
 • Implementing the Leadership Development Program

24-Apr-17

 

Applied
 • International Company
 • Professional HR and Training
 • Engineering and Construction

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งสายตรวจหรือตำแหน่งที่เกี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.