• เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล/บริหารการจัดการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

02-Dec-16

 

Applied
  • 10 year experiences in labor relations
  • Understanding in Thai Labor laws and regulations
  • Manufacturing background

28-Nov-16

THB90k - 160k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.