• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้าน HRM เน้นงานสวัสดิการและเงินเดือน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

13 hours ago

 

Applied
 • MA in Human Resources Management
 • Able to work in Saraburi
 • Familiar with manufacturing environment

13 hours ago

 

Applied
 • HRBP
 • Strategy
 • Employee Relations

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

13 hours ago

 

Applied
 • Female/Male age between 32-37 years old
 • 10 years’ experience in Humans Resources
 • Handling compensation & benefit payment

22-Feb-17

 

Applied
 • To recruit, training and supervising security
 • To manage security staff from contractor
 • To mediate between company and contractor

22-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 40-45
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 7-10 years working experiences in HR field

22-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบระบบงาน HRM
 • รับผิดชอบระบบงาน HRD
 • กำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • งานสรรหาพนักงานแรงงานต่างด้าว
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์

21-Feb-17

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

21-Feb-17

 

Applied
 • Assistant HR Manager (60-80k)
 • Experience 10 years+
 • Be able to work in Ayutthaya and Nakhonratchasima

21-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรตัวแทน
 • มีความเข้าใจภาพรวมธุรกิจประกันเทคนิคการขาย
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience 10 yrs. in HRM
 • Labour Union and Labour Relations
 • Rule & Regulation/Labor Relation

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Be human resource development client service
 • Developing effective orientation initiatives
 • Identify and solve the problems that may occur

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manages all local and country HR policies
 • Provides direction to employees and managers
 • Manage benefit programs within policy & regulatory

20-Feb-17

 

Applied
 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

19-Feb-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

17-Feb-17

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manpower planning and recruitment.
 • Create an effective HR strategy and HR system
 • Good command in English

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.