• ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

7 hours ago

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age between 35 years old up
 • 7-10 years experience in HR function
 • Have knowledge in Recruitment, Training, ISO

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Safety glasses (ANSI Z87 compliant) required
 • Able to rely on extensive experience
 • 5 plus years of professional experience

20-Jan-17

 

Applied
 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

20-Jan-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Male or female, aged between 35 and 45 years old
 • 5 years of experience in training function
 • 3 years’ experience at the management level

20-Jan-17

 

Applied
 • 10 years’ experience in Human Resources Management
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor’s Degree in Human Resources or related fi

19-Jan-17

THB30k - 70k /month

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.