• งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐประ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรมพนักงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HRD ไม่น้อยกว่า 10 ปี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experience in Human Resources Management
 • Bachelor's degree in Human Resources
 • Male or female, age 35-45 years old

20-Jul-17

 

Applied
 • Thai national, 25 – 35 years old
 • Bachelors / Masters Degree in a Training, Learning
 • Previous experience in a Training, Learning

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To work at well-known Japanese Company
 • To be promoted at higher management level
 • Opportunity to grow with the company

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Management level experience preferred
 • Having experience in setting up new HR
 • Good interpersonal and communication skills

19-Jul-17

 

Applied
 • Training, HRD, HR
 • manufacturing, Factory
 • Good Command in English

19-Jul-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • able to work for one of the biggest Japanese
 • to brash up not only HR skills but also Admin
 • to be in charge of all the HR system and admin

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 32-40 years old.
 • Bachelor’s degree in a related field.
 • At least 8 years experiences in HR.

19-Jul-17

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resources
 • At least 12 years of experience
 • Strong knowledge of HRM, HRD, OD, Thai labour laws

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 40-45 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and support the training requirements
 • Design and development training programs
 • To provide training support

18-Jul-17

 

Applied
 • MNC background with experience in HR management
 • HR strategy & measurement of HR functions
 • Solid in recruitment and learning&development

18-Jul-17

 

Applied
 • function of Training
 • Organize training course
 • Pharmaceutical company

17-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 3 - 5 years’ experience in HR Development
 • Training & development, Organization development

15-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.