• บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
  • ดูแลระบบเงินเดือน
  • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

23 hours ago

 

Applied
  • จัดหาข้อมูลในการฝึกอบรม
  • ประสานงานเกี่ยวกับการอบรม
  • จัดหาวิทยากรและจัดฝึกอบรมตามแผน

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.