• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good in French language
 • Good in English language
 • International Company

12 hours ago

 

Applied
 • Manufacturing, generalist
 • Manager, C&B, recruitment
 • bangkok

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age not over 40 years old
 • 7-10 yrs+ exp in HR Field/ HR Management
 • Excellent command of English

23 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good English, able to work in multi-task
 • at least 1 year experience as HR and GA officer
 • Female with age between 24-40 years.

23 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge Management
 • Develop Learning Program
 • Property industry

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Talent Management
 • Career Development
 • Property industry

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Trainer, Sales Training
 • Good English comunication
 • Exp. in Copy machines or printer is a plus

23 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สรรหาบุคลากร และ จัดฝึกอบรม
 • ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

23 hours ago

 

Applied
 • Experienced in HR overall
 • Strong in Communications
 • cAn work alone and with a team

23 hours ago

 

Applied
 • Experience in Training and development in retail.
 • Hands on experience in conducting training.
 • Strong knowledge of training strategy.

23 hours ago

 

Applied
 • HRBP with leading market/busines services company
 • Human Resources Business Partner
 • Strategic Planning HR

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in long history Japanese
 • Opportunity to utilize your HR skill
 • Opportunity to work in company which have a good

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Acting as principal manager for all Human Relation
 • 10 years of working experience in HROD, HRD, HRM
 • Excellent command of English

25-Mar-17

Above THB120k /month

Applied
 • Possess Passion for luxury
 • Bilingual of English and Thai
 • Excellence in communication skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Exp. 5 years HRM,HRD
 • Thai company, Ramintra road
 • Apply inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Mar-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Be responsible for the strategic management
 • Solid experience of HR transformation
 • Competency Framework

24-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for obtaining visas
 • May also work with relocation firms,
 • Chance to work with Automotive companies

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in training
 • Experienced with ISO system
 • knowledge of HRM/HRD and Thai labor law

24-Mar-17

 

Applied
 • HR Generalist; recruitment, C&B, L&OD
 • MNC and FMCG experience is preferrable
 • Fluent English, good interpersonal skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Proven record in HR as Regional role
 • Fluent in Japanese and English
 • Familiar with Japanese company

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • HR degree with experience in trainings
 • Dynamics and strong presentation skills
 • Manufacturing background

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • 10 years of relevant experience
 • Develop and drive a Leadership development agenda
 • Develop and drive a talent management program

24-Mar-17

 

Applied
 • Recruitment, sourcing, New graduate
 • Business Development, tele sales
 • negotiations

24-Mar-17

 

Applied
 • Group's talent management strategy
 • Fantree Academy
 • Design the content and learning experience

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years proven HR experience from multi-national
 • Strong communication and excellent leadership
 • Dynamic, hard-working, and self-motivated

24-Mar-17

 

Applied
 • Master's Degree in Psychology, Political Science
 • 8-10 years in rewards management
 • Business Acumen

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Consulting in Talent Management & Reward
 • Six to ten years experience
 • Passionate in HR

24-Mar-17

 

Applied
 • Initiative in term of analytics,technical thinking
 • Like to think and solve problems
 • Positive thinking, result oriented

24-Mar-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 5-8 years’ experience in HRBP
 • Degree in Human Resources/Organization Development
 • three years’ experience in a managerial capacity

23-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ชอบนำเสนอและโต้ตอบกับผู้คน
 • ได้เพิ่มพูนความรู้จากการพบปะลูกค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality with Bachelor’s degree
 • Hands on experience in recruitment
 • Strong knowledge in market intelligence

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai National Only
 • Has experience in hotel & hospitality
 • Well organized and autonomous

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource policies for the establishment
 • Facilitates management training programs
 • Has experience in hotel & hospitality

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • HROD/Organization Development/Talent Management
 • HR Consultant are welcome
 • Strong leadership

23-Mar-17

 

Applied
 • Talent Management strategy
 • Fluent English
 • Leadership program

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan and develop comprehensive training
 • Strong presentation skills
 • Coordinate with clients to define training program

23-Mar-17

 

Applied
 • Leadership program
 • Talent Management
 • Design and develop road map for training

23-Mar-17

 

Applied
 • Center of Expertise
 • Regional HR
 • Human Resource Project

23-Mar-17

 

Applied
 • HR Information System
 • SAP
 • HR System

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of human resources Operations
 • Available to interact with employees of all level
 • Good conflict and time management skills.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • งานนอกสถานที่
 • ชอบงานการขายและการตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

22-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • 2+ years of experience in HR and Talent Management
 • Excellent communications, facilitation skills
 • and strong leadership are required

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.