• ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาบุคลากรในองค์กร

13 hours ago

 

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor ‘s degree in Political science , Law
 • Good command in spoken and written English
 • Handle human resources administration duties

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-7 years experience preferably in manufacturing.
 • Solid background in compensation & benefits field.
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • งานด้านฝึกอบรม

27-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

26-Apr-17

 

Applied
 • Plan and manage the operation relative to HR
 • Ensure that all administration services
 • Develop C&B, recruitment, and training policies

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • จัดฝึกอบรม ติดต่อหน่วยงานราชการ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good personality, Good Relationship & HR mind set
 • Good command of English

15-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.