• สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

1 hour ago

 

Applied
 • Degree or higher in Industrial Psychology
 • Good command of written and spoken English
 • 5 years of relevant working experience in HR

19 hours ago

 

Applied
 • HRD
 • Training
 • Development

25-May-17

 

Applied
 • CSR activity
 • Happy Workplace program
 • Employee relation

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • to be part of leading Japanese textile company
 • to utilize your sales skill in a stability company
 • Attractive remuneration package

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในบริษัทสรรหาบุคลากร พิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in HR
 • Aged 40-50 years old
 • At least 10 years of experience in an HR

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female,aged 35-42 years old
 • Bachelor's degree in Human Resources or related
 • At least 5 years human resources experience

23-May-17

 

Applied
 • Experience in HR Training
 • Degree in HRD., OD., psychology
 • Experienced in Learning and Development function

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning / recruiting and interviewing work
 • Take care of staff. To comply with the rules
 • Take care of the company's labor relations

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.