• มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ Competency และ KPI
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

14 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Personnel Managemen
 • 1 - 5 years experience in training or experience
 • Leadership skill

29-May-17

 

Applied
 • Support annual business planning and develop human
 • Identify future critical workforce capabilities
 • Handle executive talent management – talent review

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in HR Management or any related
 • 5 years experiences working in recruitment
 • Hands-on and able to perform multiple tasks

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • HRD Manager
 • Human Resources Development
 • Organization Development

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Human Resources
 • 5 year’s hands-on HRD or technical development
 • HRD Experience with multi-national company

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Talent Acquisition / Human Resource
 • Passion to work in Digital and Creative Business
 • Work with great & sincere team to growth together

24-May-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 25-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

24-May-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.