• ประสานงานการจัดฝึกอบรมสำหรับพนักงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานประสานงาน, เลขานุการ

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีความรู้กฎหมายแรงงานและงานบริหารบุคคลเป็นอย่างดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in HRM, HRD,
 • 5 years in HR field
 • Strong knowledge of Modern HR Management

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการฝึกอบรมกลุ่มบุคลากร

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.