• ชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในงานฝึกอบรมพนักงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

23 hours ago

 

Applied
  • มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

23 hours ago

 

Applied
  • สรรหาว่าจ้างไทยและ(ต่างด้าว)
  • กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
  • ดูแลงานด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.