• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีประสบการด้านงานอบรม

19-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์
  • มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ

19-Jul-17

 

Applied
  • Responsible for human resources development
  • Strong interpersonal skills and good team working
  • 10 years experience in human resources management

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.