• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
  • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

18-Jan-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.