• ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้ Excel ในการพิมพ์งานส่วนใหญ่

25-May-17

 

Applied
 • Import
 • Oversea Trading
 • Export

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female 25-35, Bachelor degree in Japanese
 • Fluent in Japanese, JLPT level N1
 • Salary negotiable

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อเรื่องการนำเข้า - ส่งออก
 • เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.