• ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้ Excel ในการพิมพ์งานส่วนใหญ่

27-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อเรื่องการนำเข้า - ส่งออก
 • เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

27-Feb-17

 

Applied
 • Salary negotiable
 • Bonus, Over time(OT)
 • Annual physical examination

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Oversea purchasing
 • Oversea Trading
 • Good command in English

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • e.g. minimum education, years of experience requi
 • e.g. salary, perks, development opportunities
 • Japanese company

24-Feb-17

THB13k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 - 3 years experience in accounting
 • Good or Fair command in English

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.