• ดูแลเรื่องนำเข้า-ส่งออกสินค้า
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้าน BOI และกรมศุลกากร

26-Apr-17

 

Applied
  • Bonus 3.5 mths., Med Ins.,Prvd F.,Transp.,OT
  • International Steel/Metal Products Trading Company
  • Japanese N3 up at least

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.