• บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงแรม
  • ปริญญาตรี สาขา บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงแรม 1 ปี ขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.