• เช็คอิน - เช็คเอ้าท์ลูกค้าที่เข้าพักโรงแรม
  • รับโทรศัพท์ ทำเอกสารเกี่ยวกับลูกค้า
  • มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี

19-Jul-17

 

Applied
  • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
  • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.