• ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึันไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส ขี้ันไป
  • สามารถพิมพ์ดีดได้ดี ทั้งไทยและภาษาอังกฤษ

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.