• ตรวจสอบสิ่งของประกอบอาหารต่างๆ
  • ผู้ช่วยเชฟใหญ่ และรักษาการแทนหัวหน้าเชฟ
  • จัดการ และตรวจสอบความพร้อมพนักงงานในแผนก

18-Jan-17

 

Applied
  • บริหารจัดการอัตราห้องพัก และลูกค้า
  • ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
  • รับจองห้องพัก และชี้แจงรายละเอียด และข้อมูลต่างๆ

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.