• ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินอย่างน้อย 20 ปี
  • ประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตอย่างน้อย 15 ปี
  • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การประสานงานดีมาก

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างน้อย 20 ปี
  • ประสบการณ์ด้านพลังงานชีวมวล(Biomass) พิจารณาพิเศษ
  • ประสบการณ์การวางแผนกลยุทธิ์การดำเนินธุรกิจ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.