• อายุ 35-45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • มีประสบการณ์บริหารโรงงานธุรกิจ ไก่แปรรูป

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.