• ประสบการณ์การทำงานตำแหน่งบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  • มีวิสัยทัศน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Position Open to Thai and Expats.
  • The ability to remain calm under pressure.
  • International chain experience is a plus.

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.