• มีประสบการณ์ระดับบัญชีบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.