• มีทักษะการบริหารข้อมูลและการใช้เครื่องมือเกษตรกล
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร
  • บริหารทีมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Sugar Plant operation management
  • Communication Proficiency
  • Problem Solving/Analysis

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.