• อายุ 40 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์ในบริษัทสรรหาบุคลากร พิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.