• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 45-50 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป วุฒิวศบ. หรือวทบ.ที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.สายงาน QA อย่างน้อย 20ปี

24-Mar-17

 

Applied
  • experience as a factory manager, business manager
  • Any nationality / Man or Woman
  • Able to travel oversea (mostly Asia)

22-Mar-17

 

Applied
  • hai nationality, aged 30 to 45 years
  • degree or higher in Finance or Accounting
  • 7 years’ experience in a CFO or FC position

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.