• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 10 ปี
 • เคยดำรงตำแหน่งระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย5ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Area Sales Manager
 • Business Development Manager
 • Sales Manager

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad,2D,3D ,ได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad,2D,3D ,solidworkได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance
 • Well understanding of REIT
 • Excellent market sense of property market

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting
 • Good command of spoken and written English.
 • Excellent Microsoft Office, Accounting, ERP.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี - ป.โท
 • มีประสบการณ์สายงานคลังสินค้า / ธุรกิจค้าปลีก

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 10 ปีขึ้นไปในสายงานการบริหารศูนย์การค้า / อาคาร
 • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

20 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Economic
 • Finance
 • Banking

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Solid experience in credit card management
 • more than 5 year experience in management level
 • Excellent presentation, communication skill

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การบริหารศูนย์การค้า
 • มีประสบการณ์ในการเปิดศูนย์การค้าไม่ตำกว่า 2 แห่ง
 • มีความสามารถในการวางแผนภาพรวม และการบริหารทีมงาน

20 hours ago

 

Applied
 • Well- Known company
 • Golden Opportunity
 • Urgent Position

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Minimum of 10 years experience in operation
 • Good command of English

20 hours ago

 

Applied
 • Digital banking
 • Business development
 • Banking Products

20 hours ago

 

Applied
 • Information Technology
 • Digital Banking
 • System Analyst

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BS in Accounting or Finance, MBA and/or CPA
 • 10+ years in progressively responsible financial
 • Work experience in a listed company

20 hours ago

 

Applied
 • Senior Quality Manager, Pharma/healthcare 200-250K
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

20 hours ago

 

Applied
 • 20 years of experience
 • BA in Accounting or Finance or MBA an advantage
 • Responsible for directing the company’s financial

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Airfreight and Ocean Freight
 • 5 years of Management positions in Logistics
 • Responsible for the P&L of the company

22-Feb-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Master degree in area of Business Administration
 • 5 yearsworking experience in financial institution
 • Banking experience will be advantage

22-Feb-17

 

Applied
 • Strong Sales & Marketing experience
 • Experience in real estate industry preferred
 • Good command of English

22-Feb-17

 

Applied
 • Set business directions and development plans
 • Manage malls’ facilities and public utilities
 • Supervise and coach subordinates

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting or other
 • 15years experience in a senior regional management
 • Excellent in English communication skills

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's or advanced degree
 • Information Technology and management experience
 • Experience in Securities Management Business

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Communications
 • Marketing Integrated Communications
 • Development

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ ด้านวางแผนกลยุทธ์
 • ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์หรือบริหารความเสี่ยง 7-9 ปี
 • วิเคราะห์และจัดทำร่างนโยบายความเสี่ยง

22-Feb-17

 

Applied
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง

21-Feb-17

 

Applied
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขายและการตลาด
 • ผ่านขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Urgent position
 • MNCs company
 • Golden opportunity

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินและการบัญชี
 • เข้าใจการทำบัญชีบริหาร บริหารต้นทุน บริหารเงิน

21-Feb-17

 

Applied
 • Set policy, vision, strategy and business plan
 • Oversee business operations of Group companies
 • Analyze new investment projects

21-Feb-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • Proven experience in food industry as EVP or MD
 • Experience in developing strategies and plans

21-Feb-17

 

Applied
 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • Provide leadership and coordination
 • Develop and implement sales, marketing strategy
 • Monitor and analyze sales and marketing activity

21-Feb-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience in a finance management role
 • Good command of English

21-Feb-17

 

Applied
 • Analyse customer and product data
 • Set content strategy and KPIs that drive value
 • Build and manage content teams

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท
 • ผู้อำนวยการบริหารทั่วไป
 • บริหารธุรกิจ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in managing a sizable factory
 • Very strong management skills and people skills
 • Comfortable with international cultures

20-Feb-17

 

Applied
 • 10 years of experience in finance & accounting
 • Experience in transport industry is preferred
 • At least Bachelor Degree in accounting

20-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบและงานปิดงบการเงิน
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานอย่างน้อย 5 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 10 ปีขึ้นไปในสายงานการบริหารศูนย์การค้า / อาคาร
 • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

20-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Manage working capital to align with target .
 • Prepare the company for IPO in 2- 3 years
 • Implement and maintain SOPs related to efficiency

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.