• มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO 3 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินขอ
 • บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษ

28-May-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ตัดสินใจในเรื่องของบัญชีและการเงินของบริษัท

25-May-17

 

Applied
 • Cando Attitude , Standardize
 • Continuous Improvement
 • Teamwork

24-May-17

 

Applied
 • Supports the efforts of the process engineers
 • Serves as a resource on plant technologies
 • Lead operational excellence and continuous improve

24-May-17

 

Applied
 • Oversee management of food production operations
 • Manage budgets and control expenses effectively.
 • Manage manu.'s facilities to ensure it's sucess

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.