• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 45-50 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป วุฒิวศบ. หรือวทบ.ที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.สายงาน QA อย่างน้อย 20ปี

7 hours ago

 

Applied
  • Master Degree in Finance/Accounting
  • 5+ years of management experience in the Finance
  • Experience in a matrix organization

29-Mar-17

 

Applied
  • experience as a factory manager, business manager
  • Any nationality / Man or Woman
  • Able to travel oversea (mostly Asia)

29-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.