• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะการบริหารงานเชิงวิเคราะห์ด้านการตลาด

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.