• ประสบการณ์ด้านบริหารการตลาดอย่างน้อย 10 ปี
  • ประสบการณ์บริหารทีมงานอย่างน้อย 5 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านงานขายและบริหารทีมงานอย่างน้อย 10 ปี
  • มีความสามารถในการวางแผนการขาย/การตลาด
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและการจัดส่ง อย่างน้อย10ปี
  • ประสบการณ์บริหารทีม มีผู้ใต้บังคับบัญชา 7ปี
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.