ลงทะเบียนผู้หางาน
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
สถานที่:
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ที่นี่
Thailand
Over Jobs
Job Posting Enquiry
Hotline: (662)667 0888 and (662)667 0700
Email: CS@JobsDB.com

หางานบัญชี

รู้หรือไม่...ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษี


โดยปกติแล้วผู้ซื้อสินค้าทั่วไปไม่มีความจำเป็นจะต้อง
ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนอกจาก จะใช้เป็นหลักฐาน
ในการเบิกค่าใช้จ่ายกับต้นสังกัด หรือเป็นหลักฐานยืนยัน การซื้อขายสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้า


อ่านเพิ่มเติม
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ


ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและ หนี้สูญ กำหนดไว้ว่า กิจการควรจะมีการประมาณจำนวนหนี้ สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตั้งเป็นบัญชีค่าเผื่อ


อ่านเพิ่มเติม

สมัครงานบัญชี
การจัดทำกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชี
RD Call Center สะพานมิตรภาพ : นักบัญชีกับกรมสรรพากร
5 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี
นักบัญชีอิสระ : อาชีพทำเงินในทุกสภาพเศรษฐกิจ

อ่านทั้งหมด

ผลการสำรวจฐานเงินเดือนพนักงานบัญชี
อุปนิสัยของคน “นักบัญชี”
คุณวุฒิ
ประสบการณ์ 
เงินเดือนขั้นต่ำ
เงินเดือนขั้นสูง
- เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์
- ชอบช่วยเหลือและเข้าใจคนอื่น
- ไม่ชอบการโต้แย้ง
- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
- ขาดความคิดสร้างสรรค์
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
0-1 ปี
1-2 ปี
2-3 ปี
12,000
15,000
20,000
15,000
20,000
25,000