• วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีทักษะในการสื่อสารทั้งกับทีมงาน และผู้บังคับบัญชา
  • สามารถขับรถยนต์ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรโยธา เท่านั้น
  • คุมงานด้านโยธา เช่นงานเขื่อน งานสร้างถนน
  • จัดคนงานหรือผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย 25-33 ปี
  • การศึกษา ปวช. ช่างยนต์/ช่างกล
  • สามารถรับแรงกดดันในองค์กรได้

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล