• เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปิดยอดขายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านงานขาย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS16949, ISO 9001, ISO 14001

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเดินทางและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากแคชเชียร์ของต่างประเทศ
 • ทำงบการเงินประจำเดือน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
 • ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มีทักษะด้านการขาย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และ รถยนต์ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Manager / Sale Executive ; Modern Trade
 • Visit and follow up lack of products
 • Analysis the sale strategy to improve the sale

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training Development
 • Performance Management System
 • Support HRD Manager

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Native Thai on Male / Female.
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in any field.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Having Minimum 5 year experience in purchasing
 • Control and improve material cost spending
 • Manage mitigation of price increase from supplier

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai nationality
 • Good multi task of priority management .
 • Able to diving and hold driving license.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ปวช. ขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • มีความรู้ Preventive & Predictive Maintenance

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
 • ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Management
 • 5-10 years experience in International Sales
 • Good command of English.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 30-45 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ชำนาญเส้นทางในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี / ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ขับรถเฮี๊ยบ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อมบำรุง และดูแลรักษารถเป็นอย่างดี

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • การฝึกอบรม : 5ส.ความปลอดภัยในการทำงาน

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting. GPA > 3.00
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and Sales

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 0 - 3 years’ experience in human resource
 • Good computer skills with MS Office

26-Oct-16

 

Applied
 • male
 • Vocational Certificate- Vocational. Electrical o
 • Experience in electrical systems in the factory. A

26-Oct-16

 

Applied
 • สามารถทำงานด้าน ไฟฟ้า แอร์ ปูน ได้
 • สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

 

Applied
 • สามารถทำงานด้าน ไฟฟ้า แอร์ ปูน ได้
 • สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

 

Applied
 • Sale marketing & General management Activities.
 • Good command of English or Japanese preferable.
 • Have experience in sale or marketing 5 years up.

26-Oct-16

 

Applied
 • Operate and follow-up sale acitivities.
 • Driving skill (with license).
 • 1 year in Sales, Marketing, Import Export.

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านงานขาย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อทั่วไป

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไปไม่เกิน 32 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน QC ENGINEER 2 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • Sales target and volume for international market
 • Maintain good relationships with customers
 • Execution of international exhibition

26-Oct-16

 

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Test and Evaluate Products with Best Quality
 • Coordinate with Food and Drug Administration

25-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

25-Oct-16

 

Applied
 • เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Set-up Tooling ตามแผนผลิต
 • เพศชาย อายุ 20 -30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน CNC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ภาษาอังกฤษ อ่านออกเขียนได้พอสมควร
 • รับผิดชอบและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • 6 – 10 years experience in production process.
 • Knowledge in production shop floor control.

25-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลงานห้องจัดเลี้ยง ทั้งในและนอกสถานที่
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age 24 - 30 years old
 • Degree or higher in Industrial engineering (IE)
 • experience 3 years at least in the same position

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 27 years old up
 • Degree in Marketing, Logistic, Administration
 • At least 5 years’ experience in Marketing

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Bachelor degree in any field
 • 0 – 2 years in purchasing from manufacturing

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Electrical
 • Experience 0 – 2 years in Engineer position

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Japanese Language (N2 or above)
 • 3 years’ experience in Translator

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • รักความก้าวหน้าและท้าทาย

25-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male / Female, 35 years old up
 • degree in Engineering or related - equivalent
 • 10 years experiences in production

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 21 – 30 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งออก
 • ควบคุมการโหลดสินค้า และตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่ง

25-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล