• ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน มีไหวพริบ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล