• อายุ32 – 42 ปีเพศชาย
 • วางแผนงานซ่อมบารุงและการซ่อมบารุง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้ดี

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied

R&D MANAGER /OFFICER

Great Food (Dehydration) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จบ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในสายงาน 7 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Production Manager / Plant Manager

P.S.P. Specialties Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor′s Degree or higher in Engineering
 • At least 10 years’ experience in manufacturing
 • Have an experience in Lubricant or Grease

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Operation Director

K.C.L. Trading Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30-45 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 / GMP / HACCP

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 ,GMP, HACCP
 • การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม KPI ที่กำหนด
 • มีการแก้ไขป้องกันการผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Research & Development

Huhtamaki (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
 • เตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับฝ่ายขาย

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Salesperson

Siam Flexible Industries Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 25 - 40 years old
 • Customer service or sales environment
 • Zip Lock Bags/Flexible Bags/Reclosable Bags /Plast

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ( ไม่จำกัดสาขา )
 • มีประสบการณ์งานบุคคลและหรือธุรการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Payroll Manager (Rama 2/ Samutsakorn)

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Min 5y in Payroll Process
 • Handle performance appraisal, welfare, tax payment
 • Provident Fund, Performance Bonus, Group Life Insu

14 นาทีที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Japanese Manufacturing company
 • fresh also welcome, work exp. is advantage
 • Good Japanese (JLPT 3 up)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Accounting and Budgeting Manager (Manufacturing)

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Accounting, Finance, Cost accounting
 • Accounting Manager, Budgeting Manager, Costing
 • Finance and Accounting Manager

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting. Audit (CPA)
 • 7 years of Accounting experience
 • Good Communication skills in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide HR advice and support to business unit
 • Ensure all Human Resource related topics
 • Manage critical HR projects

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in law or related field
 • 3 years in law firm or working as a legal officer
 • Good in English, both speaking and writing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หญิง/ชาย วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี รักงานบริการ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finding new customer & maintain existing customer
 • Responsible to achieve sales target
 • Create PO and coordinate with related department

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่ม
 • วางแผนการขายและงบประมาณในเขตรับผิดชอบ
 • กำหนด บริหารช่องทางการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Seek out new marketing opportunities in Thailand
 • Maintain positive relationships and coordinate
 • Coordinate with relevant parties

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR manager (80 K) Base in Samutsakorn

Mind Edge Innovation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Prepare and implement the annual HR Plan
 • Identify, design and implement strategic HR
 • Work closely with senior and line managers

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for New Products Research & Develop.
 • Manage & develop R & D team.
 • Degree or higher in Food Sciences, Food Technology

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน
 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์และวางแผนกําลังการผลิต
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี
 • มีความสามารถด้านการดูแบบแม่พิมพ์ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Designer Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Planning capacity & output of Hand Sketch Design
 • Has good jewelry product knowledge
 • 10 years of Design experiences in jewelry business

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 10 years of marketing experiences
 • Has good jewelry product knowledge
 • Fluent in English and Thai languages

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering or any
 • Minimum 5 yrs’ work experience in purchasing Dept
 • Strong communication and negotiation skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • การศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบด้านงานขาย
 • วางแผนการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาในแผนก

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานด้านการผลิตทั้งระบบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมศาสตร์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน อาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี งานด้านความปลอดภัย, ฝึกอบรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female ,age between 23-35 years old
 • Business Administration in Marketing
 • 1-3 years experiences in sell and marketing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • 5 years of experience in an industrial engineering
 • Obtained Six Sigma – Black Belt
 • Good communication in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมด้านการการผลิต
 • มีประสบการณ์ในงานพิมพ์กล่องลูกฟูก

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process engineer, Lean manager
 • Background in Engineer preferred in Industrial Eng
 • Able to work in Prathumthani

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Control Team Leader

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Diploma to Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 2-4 years experience in Laboratory
 • Knowledge in dye/instrument calibrate/maintenance

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales & Marketing Director

K.C.L. Trading Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด
 • มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experience in Accounting.
 • ACCPAC knowledge would be an advantage.
 • Good Command in English and Thai.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in international sales/OEM
 • Experience in canned and frozen food is preferable
 • Good command of English

25-Oct-16

 

Applied

Export Sales Executive

V.R.Union Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Thai Nationality Male / Female age between 25 – 35
 • Degree or higher in International Administration
 • 5 years working experience in relevant fields

25-Oct-16

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • 5 years experience in a manufacturing management
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Has experience of maintaining utilities systems

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Supervisor

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Chemical, Production, or Industrial Engineering
 • 2-5 years in production supervisor roles
 • Experience in Reverse Osmosis technology

25-Oct-16

 

Applied
 • To work with one of the printing industrial leader
 • To be entrusted with the most important role
 • To be key person who can control company’s quality

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanic ( Samutsakorn Branch)

Scania Siam Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • High vocational and above
 • Heavy vehicle technician or equivalent
 • Experience maintaining heavy vehicles

25-Oct-16

 

Applied
 • ยินดีรับนึกศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีพื้นฐาน programming ดี ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตาม
 • รับไม่อั้น ถ้าคุณเจ๋งจริง รออะไรล่ะ สมัครเข้ามาสิ

25-Oct-16

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีหน้าที่ในการช่วยงานเอกสารศูนย์สาขา
 • รับรถ เพื่อเข้ารับบริการจากลูกค้า แก้ไขปัญหา
 • โทรศัพท์ติดตามผลการเข้ารับบริการซ่อมบำรุงกับลูกค้า

25-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล