• มีประสบการณ์การทำงานในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher of IT Engineering,
 • 3 - 4 year(s) experience in System Analyst
 • Understand System, Architecture of Hardware

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths, Health Insurance, Transportation
 • Special Processed Low Material Trading
 • Around 3yrs, exp, in Sales any field

24-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 • วุฒิ ปวส.ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรมาบ้างเล็กน้อย

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกอบสินค้าสุขภัณฑ์
 • ชอบในส่วนงานสายการผลิตและตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์ สายงานประกอบสินค้าหรือผลิต

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใช้งานโปรแกรม Auto Cad , MS office ได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Heat Treatment

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับด้าน Engineer 5 ปี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths, Health Insurance, Company Car
 • Processed Material (Iron, Metal etc.) Trading
 • Around 1 -2 yrs, exp, in Sales / Sales support

23-Oct-16

 

Applied
 • Bonus 3mths, Health Ins, Transportation, Transport
 • Processed Material (Iron, Metal, etc.) Trading
 • 1- 3yrs, exp, in Sales / Sales support

23-Oct-16

 

Applied
 • Develop applications with using C# .NET.
 • Develop applications with using SQL server tools.
 • A good command of English is required.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin, Engineering
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Motor/vehicle field

21-Oct-16

 

Applied
 • ประกอบสินค้าสุขภัณฑ์
 • ชอบในส่วนงานสายการผลิตและตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์ สายงานประกอบสินค้าหรือผลิต

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 45 years
 • Bachelor of degree in Engineer related field
 • Knowledge of ISO,5S etc

21-Oct-16

 

Applied
 • Age not over 45 years
 • Bachelor of degree in Engineer related field
 • Knowledge of ISO,5S etc

21-Oct-16

 

Applied
 • Age not over 45 years
 • Experience : 10 years or more
 • Knowledge of ISO,5S etc

21-Oct-16

 

Applied
 • Age not over 45 years
 • Experience : 10 years or more
 • Knowledge of ISO,5S etc

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโลหะวิทยา
 • มีประสบการณ์และเข้าใจในระบบ Heat Treatment

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุม Utility จะพิจารณาเป็นพิเ

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน GMP/ HACCP
 • 2-5 ปี มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล