• Experience in Electrical
 • Computer literacy
 • Good in English Communication

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Section Chief

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in related field
 • customer relationship
 • at least 1 year of successful customer/service

02-Dec-16

 

Applied
 • Demonstrate, installation and maintenance.
 • Knowledge of electronic and electricity.
 • Fair in English.

02-Dec-16

 

Applied

Mechanical Engineer

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 0-3 years of experience.
 • Good in English Communication.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ลงบันทึกงานประจำวันของพนักงานเก็บบัญชี
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

30-Nov-16

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบการทำงานของพนักงานเก็บบัญชี
 • จัดทำและตรวจสอบ ชุดจ่ายเงินชำระเจ้าหนี้
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชี

30-Nov-16

 

Applied
 • สรรหา บุคลากรให้หน่วยงานตามที่ร้องขอ คัดเลือก
 • จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
 • มีประสบการณ์งานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี

30-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล