• Bachelor’s degree in a related field is required.
 • Preferably 3-5 years of Project implementation
 • Strong project management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท
 • ประสบการณ์ 6 – 8 ปี ในงานเลขานุการองค์กร
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้และความสนใจในธุรกิจหลักทรัพย์
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี, การเงิน ,บริหารธุรกิจ
 • ออกบทวิเคราะห์ร่วมกับนักวิเคราะห์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in PL/SQL
 • Experience in ETL tools such informatica, data sta
 • Banking/Financial domain knowledge/experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photosho
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบภาพเคลื่อนไหว

24-Oct-16

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ด้าน Social Media
 • สามารถใช้ Graphic Design Software เช่น Adobe Illus
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

THB16k - 20k /เดือน

Applied

Business Analyst

KBTG

ปากเกร็ด

 • Bachelor/Master’s degree in Finance, Mathematics
 • Experience in Banking, Finance
 • Knowledge in banking products e.g. CRM

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Computer science
 • Minimum of 3 years experience in Quality Control
 • Knowledge in Software test plan,Automation testing

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality / Male & Female.
 • Knowledge of C/C++, VB, .NET or Java
 • Experience in one or more ofC#, C++ is a plus

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานกิจการค่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการคำนวณภาษี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบขับมอเตอร์ไซต์ส่งของ และงานอื่นๆที่ได
 • วุฒิ ป.6 - ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย อายุ 22-29 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบประกอบตู้คอนโทรล ดูแลรักษาเครื่องมือ
 • วุฒิ ป.6 - ม.3 ขึ้นไป
 • ร่างกายแข็งแรง/มีความอดทน

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-29 ปี
 • วุฒิ ป.6 - ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ร่างกายแข็งแรง/มีความอดทน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-29 ปี
 • วุฒิ ป.6 - ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ร่างกายแข็งแรง/มีความอดทน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปี
 • ทำสื่อประชาสัมพันธ์บริษัท ลงเว็ปไซต์ Social Media
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , illustrator ได้

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-29 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะด้านการเจรจา และการสื่อสารที่ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-29 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะด้านการเจรจา และการสื่อสารที่ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-29 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะด้านการเจรจา และการสื่อสารที่ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • Negotiation skill related IT purcurement
 • Contractual vendor,manage outsource process skill
 • Good command in English.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in computer science
 • Good skill in SQL command
 • Understand/experience in ORACLE, Teradata, DB2

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Experience in Real Estate Management,Industrial
 • Good command in English

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล