• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 15,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • บางบัวทอง นนทบุรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience of Event Project Management
 • Creativity, Innovative and team building
 • Fluent in English both verbal and written

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade-Marketing Tools
 • Sales- and Distribution Plans
 • Good knowledge of trade structure

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี โยธา สถาปัตย์ งานระบบ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถบริหารเวลางานของตัวเองได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพ สามารถเริ่มงานได้
 • มีประสบการณ์การขาย
 • บุคลิกดี เข้ากับคนง่าย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel Ms Wordและ PPT

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน
 • Internship
 • นักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีต้นทุนโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการดูแลคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป มีบ้านพัก ในเขต จ. นนทบุรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คุมงานก่อสร้างตามไซต์งานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เซอร์เวย์ ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างถนน ลานจอดรถ
 • ปริญญาตรี จบด้านโยธา/สำรวจ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านเลขานุการโดยเฉพาะ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • Have experience 8 years up in Accounting
 • Experience in BPCS and/or Hyperion is advantageous

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being interested in developing Smartphone App.
 • Experience in developing JAVA, JAVA for Android.
 • Knowledge of XML, JSON, Framework, SQLite and OOP.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create test case, test script for Back-End Product
 • Analyze and Design Component and Script to test.
 • To have Knowledge of Test Methodology.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Vocational Certificate to Bachelor’s degree i
 • After Effects mastery and proficiency in other Ado
 • Strong sense of motion and visual design and type.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
 • ออกแบบและนำเสนอ MPLS, Lease Line, Network, Link
 • มีความรู้ด้านระบบ Network หรือ CCNA

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in ICT industry
 • Good written and verbal communication in English
 • Thai nationality Age 22 - 30 years

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30-35 ปี
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการขาย
 • นำเสนอสินค้าพรีเมี่ยมซึ่งมีวัสดุที่หลากหลาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Marketing, MBA, Economics,MBA,Economics.
 • 2- 3 years in customer analysis/business analysis.
 • Experience in food/retail business.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Administration,Economics.
 • 5-7 years’ experience of business strategy.
 • Knowledge of Food Retail Industry.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Education: Master Degree in Applied Statistics,MIS
 • Good command in SAS.
 • Basic knowledge of statistics.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Masters’ Degree in Engineering
 • 4 years’ experience in a manufacturing
 • Strong analytical and problem solving skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineer, Control.
 • At least 1-2 year experience in Sales role.
 • Able to travel upcountry.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลทีมช่างซ่อมบำรุงภายในอาคาร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานการจัดฝึกอบรมสำหรับพนักงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานประสานงาน, เลขานุการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือตกแต่งภายใน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้ JAVA ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการ coding program

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านคลังวัตถุดิบ หรือคลังสินค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแล ควบ คุมตรวจสอบ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือตกแต่งภายใน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป ปวช.,ปวส,ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานได้ตามเวลาเปิด

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female Age between 30-40 Years
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Communicable in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การตรวจสอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Unix และ Oracle เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ด้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • สามารถใช้ AutoCAD ได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 15 คน
 • บัญชีลูกหนี้
 • ปริญญาโทด้านการบริหารหรือบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 22-25 ปี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • วางแผน ดูแลงานระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Daily operations of system platform
 • Infrastructure migration strategy
 • Skill windows or unix or tandem system

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Security infrastructure
 • Detect and manage security incident response
 • Improve internal process

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Settle Company Brand and Product Brand to targeted
 • Corporate or Marketing communication
 • Brand Building Process and Communication Strategy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years for Junior, 7+ years for Senior
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Female only, aged 25+ years.

05-Dec-16

 

Applied
 • Oversea travel opportunities
 • Fast pace working environment
 • medical allowance

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี
 • บุคคลิกดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 5 years of Sales Management
 • Exhibition&Event Management
 • Sales target Challenging and Team building

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล